Goede Vrijdag en 2e Paasdag gesloten

Wouda Installatietechniek is gesloten op 7 en 10 april. Heeft u een storing?

Belt u dan met ons storingsnummer 0321 – 38 60 40. Kijk op onze pagina Storing Melden.

Wouda behaalt Scope 12 certificering

Kiwa Nederland heeft geconstateerd dat Wouda voldoet aan de eisen van de SCIOS-certificatieregeling voor het afnemen van Scope 12 inspecties. Wouda is hiermee bevoegd  tot het inspecteren van zonnestroominstallaties volgens deze richtlijnen. Met deze erkenning heeft Wouda de kennis in huis om uw zonnepaneelinstallaties te plaatsen én te keuren.

Het behalen van de certificering past bij de ambitie van Wouda: een veilige, efficiënte en duurzame omgeving door het toepassen van techniek. Voor opdrachtgevers én medewerkers.

Wij zijn trots op onze collega’s Anne Bouma en Martin Steen. Zij hebben als inspecteurs het certificeringsproces en de systeemaudit voor Scope 12 succesvol afgerond.

SCIOS keuring steeds vaker verplicht
Verzekeraars stellen steeds vaker een SCIOS keuring verplicht voor het verzekeren van een pand met een zonnestroominstallatie. Reden is dat er een groeiend aantal slecht aangelegde zonnepaneelinstallaties zijn geconstateerd door de snelle ontwikkeling van de technologie en de groei die de sector heeft doorgemaakt. Met de SCIOS keuring wordt de kans op schade aan het pand en de inventaris sterk verkleind. Daarnaast is de continuïteit van de installatie beter geborgd en levert de installatie meer rendement op.

Naast Scope 12 is Wouda ook gecertificeerd om Scope 8 en 10 inspecties uit te voeren.

Certificeringen Wouda Installatietechniek
Scope 8           inspectie elektrotechnische installaties
Scope 10         inspectie brandrisico elektrotechnische installaties
Scope 12         inspectie zonnestroominstallaties
NEN3140       veilige bedrijfsvoering elektrische laagspanningsinstallaties
NEN3840      veilige bedrijfsvoering elektrische hoogspanningsinstallaties
NTA8220       beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico
NEN2484       inspectie draagbaar klimmaterieel, rolsteigers, ladders en trappen
BRL6000       ontwerpen en installeren van de installaties voldoen aan de vastgelegde kwaliteitseisen