Renovatie en transformatie

Renovatie en transformatie

Duurzame energiesystemen

Renovatie en transformatie

Om de juiste installaties in een renovatieproject aan te leggen, is expertise nodig. Wij bekijken eerst uw oude installaties en maken aan de hand daarvan een plan van aanpak, om met de gestelde eisen en wensen tot het gewenste resultaat te komen. Wouda heeft met meer dan 80 jaar ervaring de kennis en expertise in huis om uw renovatieproject van advies tot en met oplevering te begeleiden.

Renovatie en duurzaam installeren

Een pand transformeren naar een comfortabele werkplek of een renovatie van bestaande installaties zijn vaak veelomvattende projecten. Advies op maat voor een juiste aanpak en uitvoering van de werkzaamheden zijn dan ook erg belangrijk. Bij Wouda kunt u oog voor detail en een uitstekende kwaliteit verwachten.

Bij het ontwikkelen van de ideeën, lopen onze engineers met u mee van idee naar definitief ontwerp. Met een gericht advies, waarbij u van ons technisch inzicht en advies mag verwachten. Wij zijn zeer inventief op het gebied van transformaties en renovaties. We gaan graag uitdagingen aan en kijken naar alle mogelijkheden die het pand biedt. Daarbij hebben wij ook oog voor duurzaamheid. Want ook in bestaande panden is duurzaam installeren goed mogelijk. Dat draagt bij aan het milieu, onze omgeving en aan onze missie!

De markten waarin wij opereren zijn Bedrijven, Onderwijs en Overheid. In elke markt kan duurzaam installeren worden toegepast. Het toepassen is in elke markt verschillend en betekent anders investeren dan voorheen. Hiervoor is kennis en durf nodig. Samen met u zijn wij in staat u de best mogelijke oplossing te bieden voor het budget dat beschikbaar is.

Wilt u eens van gedachten wisselen en weten wat Wouda voor u kan betekenen?

Maken maximaal gebruik van omgevingsenergie vanuit de aarde, lucht, water en zon.

Niet alleen woningen moeten in 2050 zonder aardgas verwarmd worden; dit geldt ook voor bedrijfsgebouwen en kantoren in Nederland. Daarbij moet in 2023 al elk kantoor dat groter is dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben.

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. Als erkend installatiebedrijf kan Wouda u hierover adviseren. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen direct de stap maken naar energielabel A of B? De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Wouda is een installatiebedrijf dat het belangrijk vindt om kwalitatief hoogwaardige installaties te leveren. Daarom zijn wij in het bezit van meerdere erkenningen en certificaten:

  • BRL6000 (KOMO-INSTAL) procescertificering
  • VCA** certificaat
  • ISO 14001 milieumanagementcertificering
  • Abel&Co-installateur
  • Sterkin erkend
Onze engineers lopen met u mee van idee naar definitief ontwerp

We gaan graag uitdagingen aan en kijken naar alle mogelijkheden die het pand biedt. Daarbij hebben wij ook oog voor duurzaamheid.

Advies aanvragen

Heeft u een vraag, advies of meer informatie nodig? Neem dan contact op met Gerrit Pleiter. Hij is expert op het gebied van duurzaamheid en weet hoe installaties ingezet kunnen worden in een flexibele omgeving.

Adviseur

Gerrit Pleiter
Telefoon: 0321-38 60 52
e-mail: g.pleiter@wouda.nl